Amdanom ni

Shwmae! Croeso i ein wefan ni. Ar y tudalen yn Gymraeg, dyn ni eisiau defnyddio’r cyfle i ddweud tipyn bach am ein profiad ni. Dyn ni’n dysgu Cymraeg, felly, os gwelwch yn dda esgus y llawer o gamgymeriadau!

Ar y tudalen hwn, mae syniad ‘da ni rhannu ein profiad am ein taith iaith – felly gobeithio byddwn yn gallu dweud i chi mwy, wrth i ni ddysgu mwy!

Symudon ni i Gymru yn 2012, ond ron ni’n eisiau dysgu Cymraeg ers oes pys – doedd dim cyfle yn Lloeger, ond ar ol i ni symud i Sir Benfro, dechraeon ni ar unwaith!

Dewison ni yr enw ‘Seren’ i ein bragdu ni achos mae seren yw’r symbol traddodiadol am bragdy, a hefyd achos ron ni’n eisiau enw sy’n swnio’n dda yn Saesneg ac yn Gymraeg.

Ein bragdu yn y ardal ble mae Cymraeg yn bwsig iawn, felly mae’n bwsig iawn i ni dysgu’r iaith, a wedyn defnyddio’r iaith – yn y busnes, ac yn ein bywyd bob dydd. Seren yn fach iawn, felly ein ffocws yw ‘cwrw lleol i bobl lleol’. Ein ‘polisi iaith’ yn gyfartal i’r Gymraeg a’r Saesneg, ond wrth gwrs ar hyn o bryd dyn ni’n siarad mwy o Saesneg. Ond dyn ni’n ceisio defnyddio Cymraeg pryd bynnag yn bosib. Ac os dych chi’n lwcus iawn, efallai ein plant gallai yn canu cân i chi, pan fyddwch yn dod i alw – maen nhw’n dysgu mwy gyflym â ni!

Mae croeso mawr i chi ymweld ein bragdu – dyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld!